Aktuality

ZE DNE:

NAŠE SP. ZN.:

NAŠE Č. J.:

VYŘIZUJE:

2020-03-24

ČÚZK-04831/2020-22

ČÚZK-04831/2020

Ing. Jan Kmínek

Postup při provádění zeměměřických činností v souvislosti se současnými krizovými opatřeními – Vyhotovitelům zeměměřických činností  

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Vládou přijatá krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 dopadají i na provádění zeměměřických činností. Jsme si vědomi, že tato situace komplikuje provádění zeměměřických činností, a tím způsobuje podnikatelům problémy s dokončováním některých zakázek.  

U vytyčování hranic pozemků je dopad krizových opatření významnější. Seznámení vlastníků s výsledkem vytyčení je neopomenutelnou náležitostí procesu vytyčení hranice pozemků, toto seznámení neproběhne bez prokazatelného doručení písemné pozvánky všem vlastníkům. Tyto činnosti proto doporučujeme v souladu s doporučením Vlády České republiky odložit na dobu, až krizová opatření pominou. Pokud by mělo seznámení s výsledky vytyčení přesto proběhnout, je třeba dodržet přijatá opatření, tedy zejména omezit pobyt osob na místě na nezbytně nutnou dobu, použít ochranné prostředky dýchacích cest, dodržet odstup osob nejméně 2 m apod.