Ceník

vyhotovení geometrického plánu přístavba, RD: 4500 – 5000 Kč

pasport ohlášení stavby do KN – 4000 Kč

vytyčení vlastnických hranic 3300 – 3500 Kč/100m vytyčovaných hranic

polohopisný a výškopisný plán pro projekt rodinného domu: 4200 – 4800 Kč

extravilán: 5000 – 7000 Kč/1ha

intravilán: 7000 – 9000 Kč/1ha

 

Kompletní ceník ke stažení zde