Příspěvky na webu

Jak to vlastně s vytyčováním vlastnických hranic pozemků je – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.